De verliezen blijven voorlopig beperkt, maar zijn toch opmerkelijk gezien het feit dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten opnieuw lijkt te stabiliseren. Er was gevreesd voor een verdere afbrokkeling van dat vertrouwen.

De andere macro-economische indicatoren schetsten een eerder onduidelijk beeld. De kleinhandelsverkopen stegen weliswaar, maar bleven toch achter op de verwachtingen.

De verliezen blijven voorlopig beperkt, maar zijn toch opmerkelijk gezien het feit dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten opnieuw lijkt te stabiliseren. Er was gevreesd voor een verdere afbrokkeling van dat vertrouwen. De andere macro-economische indicatoren schetsten een eerder onduidelijk beeld. De kleinhandelsverkopen stegen weliswaar, maar bleven toch achter op de verwachtingen.