Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank alleszins een hint gaat geven in verband met een verdere versoepeling van de monetaire politiek.

Dat kan zijn in verband met een verlenging van Operatie Twist, maar ook in verband met QE3.

Zich richten op een meer actieve beleggingspolitiek

De 'Long/Short Equity Strategy' van PIMCO is een op de lange termijn gerichte strategie die de balans houdt tussen het doel van vermogensgroei en vermogensbescherming.

De strategie stelt volgens portefeuillebeheerder Geoffrey Johnson beleggers in staat de lange-termijn voordelen van het bezit van aandelen te benutten, terwijl er tegelijkertijd flexibiliteit is om in en uit aandelen te stappen als waarderingen of marktontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Onder normale marktomstandigheden concentreert de strategie zich op posities in ongeveer 20 fondsen, aangevuld met een beperkt aantal short posities. Actief beheer van een mix van long, short en cash posities is een cruciaal onderdeel van de beleggingsaanpak.

De strategie beantwoordt aan de wens van veel beleggers om zich minder te richten op indexgerichte beleggingsstrategieën en meer op een actieve beleggingsaanpak.

Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank alleszins een hint gaat geven in verband met een verdere versoepeling van de monetaire politiek. Dat kan zijn in verband met een verlenging van Operatie Twist, maar ook in verband met QE3.Zich richten op een meer actieve beleggingspolitiek De 'Long/Short Equity Strategy' van PIMCO is een op de lange termijn gerichte strategie die de balans houdt tussen het doel van vermogensgroei en vermogensbescherming. De strategie stelt volgens portefeuillebeheerder Geoffrey Johnson beleggers in staat de lange-termijn voordelen van het bezit van aandelen te benutten, terwijl er tegelijkertijd flexibiliteit is om in en uit aandelen te stappen als waarderingen of marktontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Onder normale marktomstandigheden concentreert de strategie zich op posities in ongeveer 20 fondsen, aangevuld met een beperkt aantal short posities. Actief beheer van een mix van long, short en cash posities is een cruciaal onderdeel van de beleggingsaanpak. De strategie beantwoordt aan de wens van veel beleggers om zich minder te richten op indexgerichte beleggingsstrategieën en meer op een actieve beleggingsaanpak.