Tegenover de negatieve invloeden op de marges staat volgens Theodoor Gilissen Bankiers enige compensatie uit lagere rentelasten, als gevolg van de herfinanciering van de schulden tegen lagere rentes, lagere loonkosten door forse saneringen en een gematigde loonkostenontwikkeling, en vaak lagere belastingtarieven.

Samen met een hogere omzet (en door de vaste lasten) kan een sterke daling van de marges worden voorkomen. Voor Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen wordt de margedruk volgens Theodoor Gilissen Bankiers verder geremd doordat meer in het buitenland wordt geproduceerd.

Tegenover de negatieve invloeden op de marges staat volgens Theodoor Gilissen Bankiers enige compensatie uit lagere rentelasten, als gevolg van de herfinanciering van de schulden tegen lagere rentes, lagere loonkosten door forse saneringen en een gematigde loonkostenontwikkeling, en vaak lagere belastingtarieven. Samen met een hogere omzet (en door de vaste lasten) kan een sterke daling van de marges worden voorkomen. Voor Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen wordt de margedruk volgens Theodoor Gilissen Bankiers verder geremd doordat meer in het buitenland wordt geproduceerd.