Die bilan is zeker niet negatief, want 2010 zal geboekstaafd worden als een jaar van uitstekende bedrijfsresultaten. Volgens Zacks maakten 359 bedrijven uit de S&P 500 beter dan verwachte resultaten bekend.

Maar 95 bedrijven maakten slechter dan verwachte resultaten bekend. Een jaar geleden verrasten de Amerikaanse bedrijven eveneens in positieve zin met de bedrijfsresultaten, maar de reden was toen anders.

Twaalf maanden geleden was de positieve resultatenstroom vooral te danken aan kostenbesparingen, maar dit jaar droeg ook de stijging van de omzet bij aan de winstgroei. Op basis van de bedrijfsresultaten mag worden gesteld dat de VS-economie aan de beterhand is.

Die bilan is zeker niet negatief, want 2010 zal geboekstaafd worden als een jaar van uitstekende bedrijfsresultaten. Volgens Zacks maakten 359 bedrijven uit de S&P 500 beter dan verwachte resultaten bekend. Maar 95 bedrijven maakten slechter dan verwachte resultaten bekend. Een jaar geleden verrasten de Amerikaanse bedrijven eveneens in positieve zin met de bedrijfsresultaten, maar de reden was toen anders. Twaalf maanden geleden was de positieve resultatenstroom vooral te danken aan kostenbesparingen, maar dit jaar droeg ook de stijging van de omzet bij aan de winstgroei. Op basis van de bedrijfsresultaten mag worden gesteld dat de VS-economie aan de beterhand is.