Bij de huidige rentevoeten, licht afnemende risicopremies en stabiele inflatievooruitzichten leiden deze (verwachte) bedrijfswinsten quasi lineair tot hogere beursniveaus.

Maar ook in deze omstandigheden vormt dit geen garantie: de onderliggende economische groei is immers sterk gemotiveerd door massieve impulsen van de monetaire overheden, zodat het nieuw bereikte niveau pas kan gelden als een stabiel waarderingsplatform wanneer deze monetaire impulsen zich omzetten in volgehouden creatie van werkgelegenheid, consumptieve bestedingen.

Maar diverse signalen bevestigen deze geleidelijke omzetting van monetaire in reële groei, zodat geen directe terugval moet worden gevreesd na de historische recordklim van de beurskoersen.

Toch moet de recente versnelling in de koersen volgens Duchateau niet worden onderschat.

De klassieke historische vergelijking van beurskoersen is immers overmatig simplistisch want deze beperkt zich meestal tot het louter citeren van het prijsniveau.

De intussen uitgekeerde dividenden worden niet in de redenering, hetgeen aanleiding geeft tot een verregaande vertekening.

Beursreturns worden immers over langere termijn voor meer dan de helft veroorzaakt door dividenduitkeringen.

Bij de huidige rentevoeten, licht afnemende risicopremies en stabiele inflatievooruitzichten leiden deze (verwachte) bedrijfswinsten quasi lineair tot hogere beursniveaus. Maar ook in deze omstandigheden vormt dit geen garantie: de onderliggende economische groei is immers sterk gemotiveerd door massieve impulsen van de monetaire overheden, zodat het nieuw bereikte niveau pas kan gelden als een stabiel waarderingsplatform wanneer deze monetaire impulsen zich omzetten in volgehouden creatie van werkgelegenheid, consumptieve bestedingen. Maar diverse signalen bevestigen deze geleidelijke omzetting van monetaire in reële groei, zodat geen directe terugval moet worden gevreesd na de historische recordklim van de beurskoersen. Toch moet de recente versnelling in de koersen volgens Duchateau niet worden onderschat. De klassieke historische vergelijking van beurskoersen is immers overmatig simplistisch want deze beperkt zich meestal tot het louter citeren van het prijsniveau. De intussen uitgekeerde dividenden worden niet in de redenering, hetgeen aanleiding geeft tot een verregaande vertekening. Beursreturns worden immers over langere termijn voor meer dan de helft veroorzaakt door dividenduitkeringen.