De consumptie daarentegen zal volgens Dexia normaal sterker lijden onder de stijging van de benzineprijs. Wanneer de olieprijs zou stabiliseren, moet volgens Dexia dit remmende effect

echter verdwijnen en zou het bbp over 2011 met gemiddeld 2,7 % moeten stijgen.

Door zich eind 2010 met een nieuw begrotingsplan te wapenen tegen een nieuwe terugval van de economie, heeft de regering Obama het noodzakelijke herstel van het begrotingsevenwicht voor zich uit geschoven.

Het begrotingsdebat dreigt de komende weken erg woelig te zullen verlopen, in de eerste plaats wegens de beslissing van het ratingagentschap S&P om de Amerikaanse "AAA "-rating onder toezicht te plaatsen, maar ook omdat het plafond voor de federale schuld moet worden opgetrokken.

De consumptie daarentegen zal volgens Dexia normaal sterker lijden onder de stijging van de benzineprijs. Wanneer de olieprijs zou stabiliseren, moet volgens Dexia dit remmende effect echter verdwijnen en zou het bbp over 2011 met gemiddeld 2,7 % moeten stijgen. Door zich eind 2010 met een nieuw begrotingsplan te wapenen tegen een nieuwe terugval van de economie, heeft de regering Obama het noodzakelijke herstel van het begrotingsevenwicht voor zich uit geschoven. Het begrotingsdebat dreigt de komende weken erg woelig te zullen verlopen, in de eerste plaats wegens de beslissing van het ratingagentschap S&P om de Amerikaanse "AAA "-rating onder toezicht te plaatsen, maar ook omdat het plafond voor de federale schuld moet worden opgetrokken.