Meer dan de helft van die banen vallen namelijk te situeren in sectoren als opvoeding, vrije tijd, interimkantoren en de overheid zelf. Er is dus duidelijk te kort aan industriële banen en nochtans zijn het deze jobs die op langere termijn het herstel van de Amerikaanse economie moeten schragen.

Die industriële jobs zijn namelijk het meest duurbaar, veel van de banen in de bovenvermelde sectoren hebben een klein karakter. Volgens de meeste analisten is van een blijvend herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt voorlopig dan ook nog geen sprake.

Meer dan de helft van die banen vallen namelijk te situeren in sectoren als opvoeding, vrije tijd, interimkantoren en de overheid zelf. Er is dus duidelijk te kort aan industriële banen en nochtans zijn het deze jobs die op langere termijn het herstel van de Amerikaanse economie moeten schragen. Die industriële jobs zijn namelijk het meest duurbaar, veel van de banen in de bovenvermelde sectoren hebben een klein karakter. Volgens de meeste analisten is van een blijvend herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt voorlopig dan ook nog geen sprake.