Zo'n beer is Andrew Smithers, auteur van het boek "Valuing Wall Street: Protecting Wealth in Turbulent Markets". Amerikaanse aandelen zijn naar zijn mening 50% overgewaardeerd, maar de beurs wordt momenteel rechtgehouden door de inkopen van aandelen door de bedrijven zelf.

Inkopen gaan stilvallen als begrotingsdeficiet afneemt

In zijn waarderingsmodel maakt Smithers gebruik van de cyclically-averaged price-earnings ratio (CAPE) van de q-ratio (het verschil in waarde voor aandelen op de beurs en hun waarde op basis van de vervangingskosten). Op basis van beide ratio's zijn de koersen momenteel fors overgewaardeerd.

De huidige overwaardering zou overeenstemmen met die in 1906, 1937 en 1968, drie jaren die een forse correctie in de beurskoersen voorafgingen. Anderzijds zou de overwaardering wel kleiner zijn dan in 1929 en 1999 het geval was.

Omdat de kansen op een reductie van het begrotingsdeficiet momenteel eerder beperkt zijn, moeten de koersen op een forse correctie momenteel niet al te hoog ingeschat worden.

Zo'n beer is Andrew Smithers, auteur van het boek "Valuing Wall Street: Protecting Wealth in Turbulent Markets". Amerikaanse aandelen zijn naar zijn mening 50% overgewaardeerd, maar de beurs wordt momenteel rechtgehouden door de inkopen van aandelen door de bedrijven zelf. Inkopen gaan stilvallen als begrotingsdeficiet afneemt In zijn waarderingsmodel maakt Smithers gebruik van de cyclically-averaged price-earnings ratio (CAPE) van de q-ratio (het verschil in waarde voor aandelen op de beurs en hun waarde op basis van de vervangingskosten). Op basis van beide ratio's zijn de koersen momenteel fors overgewaardeerd. De huidige overwaardering zou overeenstemmen met die in 1906, 1937 en 1968, drie jaren die een forse correctie in de beurskoersen voorafgingen. Anderzijds zou de overwaardering wel kleiner zijn dan in 1929 en 1999 het geval was. Omdat de kansen op een reductie van het begrotingsdeficiet momenteel eerder beperkt zijn, moeten de koersen op een forse correctie momenteel niet al te hoog ingeschat worden.