Ook toenemende inflatieverwachtingen en zorgen om de grote hoeveelheid nog te emitteren obligaties liggen volgens Theodoor Gilissen Bankiers ten grondslag aan de stijging van de rente.

Ook toenemende inflatieverwachtingen en zorgen om de grote hoeveelheid nog te emitteren obligaties liggen volgens Theodoor Gilissen Bankiers ten grondslag aan de stijging van de rente.