Het tegendeel is echter het geval, de twijfels over de geloofwaardigheid van de president nemen zienderogen toe. Stilaan groeit het besef dat het herstel van de Amerikaanse economie alleen maar op los zand is gebaseerd. De Amerikaanse economie is een kaartenhuisje dat op instorten staat.

Maar inmiddels lijkt alles in de VS een soort Hollywood show te zijn geworden, zelfs de zo vitale energievoorziening. Het schaalolie en -gaswonder is één grote illusie, zo waarschuwt Tyler Durden van Zero Hedge. Eens zal het moment aanbreken dat de Amerikanen zullen ontwaken en dan kan de verontwaardiging zijn.

Het tegendeel is echter het geval, de twijfels over de geloofwaardigheid van de president nemen zienderogen toe. Stilaan groeit het besef dat het herstel van de Amerikaanse economie alleen maar op los zand is gebaseerd. De Amerikaanse economie is een kaartenhuisje dat op instorten staat. Maar inmiddels lijkt alles in de VS een soort Hollywood show te zijn geworden, zelfs de zo vitale energievoorziening. Het schaalolie en -gaswonder is één grote illusie, zo waarschuwt Tyler Durden van Zero Hedge. Eens zal het moment aanbreken dat de Amerikanen zullen ontwaken en dan kan de verontwaardiging zijn.