In het kort:

• De loonsom als percentage van het nationaal inkomen is sterk gedaald in de periode 2009-2010. Eind 2013 was dit zelfs op het laagste niveau in minstens 60 jaar!

• Of dit percentage weer opveert en wanneer dan, hangt af van drie factoren: de groei van de productiviteit, pricing power en de beleidsrente die de Fed hanteert.

• Zelfs met een bescheiden toename van de inflatie zou de situatie kunnen ontstaan waarin reële loongroei en dalende werkloosheid samenvalt met een stijging van de inflatie boven de doelstelling van 2%. Let wel: Fed-officials hebben benadrukt dat die 2% een doelstelling is, en geen plafond.

In het kort: • De loonsom als percentage van het nationaal inkomen is sterk gedaald in de periode 2009-2010. Eind 2013 was dit zelfs op het laagste niveau in minstens 60 jaar! • Of dit percentage weer opveert en wanneer dan, hangt af van drie factoren: de groei van de productiviteit, pricing power en de beleidsrente die de Fed hanteert. • Zelfs met een bescheiden toename van de inflatie zou de situatie kunnen ontstaan waarin reële loongroei en dalende werkloosheid samenvalt met een stijging van de inflatie boven de doelstelling van 2%. Let wel: Fed-officials hebben benadrukt dat die 2% een doelstelling is, en geen plafond.