Het Amerikaanse banksysteem is weliswaar stabieler geworden, maar blijft kwetsbaar voor externe gebeurtenissen. Daarmee worden shocks bedoeld die extra verliezen kunnen veroorzaken.

Dergelijke shocks kunnen onder andere een verdere daling van de woningprijzen zijn of een instorting van de markt voor commercieel vastgoed. Ook een forse economische groeivertraging kan nog steeds heel wat kwaad aanrichten.

Het IMF geeft verder in haar rapport aan dat de Verenigde Staten zich langzaam maar zeker herstellen van één van de meest vernietigende crisissen uit het afgelopen decennium.

De Obama-administratie krijgt tenslotte het advies om een oplossing te zoeken voor de problemen bij hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac.

Het Amerikaanse banksysteem is weliswaar stabieler geworden, maar blijft kwetsbaar voor externe gebeurtenissen. Daarmee worden shocks bedoeld die extra verliezen kunnen veroorzaken. Dergelijke shocks kunnen onder andere een verdere daling van de woningprijzen zijn of een instorting van de markt voor commercieel vastgoed. Ook een forse economische groeivertraging kan nog steeds heel wat kwaad aanrichten. Het IMF geeft verder in haar rapport aan dat de Verenigde Staten zich langzaam maar zeker herstellen van één van de meest vernietigende crisissen uit het afgelopen decennium. De Obama-administratie krijgt tenslotte het advies om een oplossing te zoeken voor de problemen bij hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac.