Het verlies per aandeel bedroeg over de verslagperiode $2,83, waar dat twaalf maanden voordien maar 18 dollarcent was. Het resultaat werd negatief beïnvloed door afschrijvingen.

Wanneer die buiten beschouwing gelaten worden, was er een winst voor belastingen van $115 mln. De omzet daalde van $461 mln naar $115 mln. De analisten hadden gerekend op een verlies per aandeel van slechts $1,41.

Ondanks de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden ziet topman Robert Toll toch ruimte voor enig optimisme. Er zijn op de markt sporen van verbetering zichtbaar.

Het verlies per aandeel bedroeg over de verslagperiode $2,83, waar dat twaalf maanden voordien maar 18 dollarcent was. Het resultaat werd negatief beïnvloed door afschrijvingen. Wanneer die buiten beschouwing gelaten worden, was er een winst voor belastingen van $115 mln. De omzet daalde van $461 mln naar $115 mln. De analisten hadden gerekend op een verlies per aandeel van slechts $1,41. Ondanks de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden ziet topman Robert Toll toch ruimte voor enig optimisme. Er zijn op de markt sporen van verbetering zichtbaar.