Het groeiritme in de bouwnijverheid viel fors terug van 5,0 % in 2011 tot 0,5 % in 2012. Ook de groei van de toegevoegde waarde in de diensten bleef met 0,1 % nauwelijks positief in 2012, terwijl die in 2011 nog met 1,8 % steeg.

De economische activiteit leed voornamelijk onder een terugloop van de binnenlandse vraag (-0,4%) en meer bepaald van de consumptieve bestedingen van de private sector (-0,6%). De investeringen in nieuwbouw en renovatie van de particulieren, namen met 2,9 % af.

De bedrijfsinvesteringen namen amper met 0,3% toe. Maar de overheidsinvesteringen behaalden een gemiddelde jaargroei van 1,6%.

De bijdrage van de voorraadwijzigingen tot de verandering van het bbp bedroeg -0,3 procentpunt in 2012 tegen een bijdrage van +0,7 procentpunt in 2011.

De daling van de invoer van goederen en diensten ( -0,1 %) was net iets meer uitgesproken dan de toename van het uitvoervolume (+0,4 %).

Daardoor liet de netto uitvoer van goederen en diensten een positieve bijdrage van 0,5 % tot de bbp-groei optekenen, tegen een bijdrage van -0,1% in 2011.

De werkgelegenheid schommelde gedurende het hele jaar rond een nulgroei, zodat zij in 2012 gemiddeld met amper 7 000 personen was toegenomen, terwijl deze in 2011 nog was gestegen met ongeveer 60 000 personen.

Het groeiritme in de bouwnijverheid viel fors terug van 5,0 % in 2011 tot 0,5 % in 2012. Ook de groei van de toegevoegde waarde in de diensten bleef met 0,1 % nauwelijks positief in 2012, terwijl die in 2011 nog met 1,8 % steeg. De economische activiteit leed voornamelijk onder een terugloop van de binnenlandse vraag (-0,4%) en meer bepaald van de consumptieve bestedingen van de private sector (-0,6%). De investeringen in nieuwbouw en renovatie van de particulieren, namen met 2,9 % af. De bedrijfsinvesteringen namen amper met 0,3% toe. Maar de overheidsinvesteringen behaalden een gemiddelde jaargroei van 1,6%. De bijdrage van de voorraadwijzigingen tot de verandering van het bbp bedroeg -0,3 procentpunt in 2012 tegen een bijdrage van +0,7 procentpunt in 2011. De daling van de invoer van goederen en diensten ( -0,1 %) was net iets meer uitgesproken dan de toename van het uitvoervolume (+0,4 %). Daardoor liet de netto uitvoer van goederen en diensten een positieve bijdrage van 0,5 % tot de bbp-groei optekenen, tegen een bijdrage van -0,1% in 2011. De werkgelegenheid schommelde gedurende het hele jaar rond een nulgroei, zodat zij in 2012 gemiddeld met amper 7 000 personen was toegenomen, terwijl deze in 2011 nog was gestegen met ongeveer 60 000 personen.