In de Verenigde Staten wordt dit het 'withdrawal season' genoemd (netto afname van de voorraden) tegenover het 'injection season' (toename) tussen april en november.

De aardgasprijs anticipeerde op deze voorraadafname waardoor het december termijncontract op weekbasis 8,20% duurder werd.

Uit de cijfers van de EIA (Energy Information Administration) bleek dat de Amerikaanse gasvoorraden vorige week met 18 miljard cubic feet (cf) of 0,50 % zijn afgenomen.

De consensusverwachting ging uit van een daling met 22 miljard cf. De aardgasvoorraden bevonden zich op 5 november 1,80% boven het niveau van een jaar eerder. In vergelijking met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar is het overschot gedaald naar 209 miljard cf of 5,60% tegenover 6,60 % een week eerder.

In de Verenigde Staten wordt dit het 'withdrawal season' genoemd (netto afname van de voorraden) tegenover het 'injection season' (toename) tussen april en november. De aardgasprijs anticipeerde op deze voorraadafname waardoor het december termijncontract op weekbasis 8,20% duurder werd. Uit de cijfers van de EIA (Energy Information Administration) bleek dat de Amerikaanse gasvoorraden vorige week met 18 miljard cubic feet (cf) of 0,50 % zijn afgenomen. De consensusverwachting ging uit van een daling met 22 miljard cf. De aardgasvoorraden bevonden zich op 5 november 1,80% boven het niveau van een jaar eerder. In vergelijking met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar is het overschot gedaald naar 209 miljard cf of 5,60% tegenover 6,60 % een week eerder.