Nederland is één van de landen uit de eurozone die de zwaarste schuldenlast met zich meetornen. De economie is in een recessie weggezakt en er zijn weinig signalen die er op wijzen dat er verbetering op komst is. Tot dusver werden alleen de landen uit de periferie door de eurocrisis aangetast.

Die crisis heeft nu echter Nederland bereikt en dat heeft verregaande consequenties. Als Nederland valt, zakt de eurozone als een kaartenhuisje in elkaar, zo veel is duidelijk. De Nederlanders waren altijd pro euro, maar wanneer het misloopt dreigt de rest van de eurozone zich tegen hen te keren.

Nederland is één van de landen uit de eurozone die de zwaarste schuldenlast met zich meetornen. De economie is in een recessie weggezakt en er zijn weinig signalen die er op wijzen dat er verbetering op komst is. Tot dusver werden alleen de landen uit de periferie door de eurocrisis aangetast. Die crisis heeft nu echter Nederland bereikt en dat heeft verregaande consequenties. Als Nederland valt, zakt de eurozone als een kaartenhuisje in elkaar, zo veel is duidelijk. De Nederlanders waren altijd pro euro, maar wanneer het misloopt dreigt de rest van de eurozone zich tegen hen te keren.