In de meeste ontwikkelde landen blijft de rente onder druk staan. Beleggers die het rendement van hun obligatieportefeuille toch intact willen houden, komen zo in de verleiding steeds grotere risico's te nemen. Ryan Myerberg, fondsbeheerder in het team Global Macro van Janus Capital, en Richard Woolnough, fondsbeheerder van het fonds M&G Optimal Income, pleiten ervoor de referentie-indexen los te laten en beleggingsideeën te zoeken op alle markten.
...

In de meeste ontwikkelde landen blijft de rente onder druk staan. Beleggers die het rendement van hun obligatieportefeuille toch intact willen houden, komen zo in de verleiding steeds grotere risico's te nemen. Ryan Myerberg, fondsbeheerder in het team Global Macro van Janus Capital, en Richard Woolnough, fondsbeheerder van het fonds M&G Optimal Income, pleiten ervoor de referentie-indexen los te laten en beleggingsideeën te zoeken op alle markten. Myerberg maakt deel uit van hetzelfde team als Bill Gross, de voormalige beheerder van de mastodont Pimco Total Return, waarvan de activa in april 2013 opliepen tot bijna 300 miljard dollar. Na het vertrek van Bill Gross naar Janus Capital eind 2014 zag Pimco zijn beheerde activa kwartaal na kwartaal dalen van bijna 2000 miljard tot iets meer dan 1500 miljard dollar. "Als je flexibel bent op de obligatiemarkten, kun je vandaag toch nog beleggingskansen vinden", stelt Myerberg. "Maar als je de traditionele obligatie-indexen volgt, kom je uit bij Europees of Japans overheidspapier. De meeste Europese en Japanse obligaties met korte looptijden hebben een negatief rendement." Ryan Myerberg houdt voor de komende maanden rekening met een wereldwijde groei en de verdere normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid. "Maar ik denk dat de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president de problemen niet heeft doen verdwijnen en dat er een sterke deflatoire druk blijft." Dat zal het opwaartse potentieel van de rente van de Amerikaanse centrale bank beperken. "Ook de verkleining van de balansomvang zal de basisrente niet agressief doen stijgen." Bovendien zal Donald Trump moeilijkheden ondervinden om onderdelen van zijn programma uit te voeren. "Er moet veel worden onderhandeld. Donald Trump lijkt niet de juiste persoon om dat tot een goed einde te brengen." Daarom verkiest hij een beleggingsstrategie met een diversificatie buiten de grote obligatiemarkten, met name in Australië, Nieuw-Zeeland en opkomende landen zoals Brazilië, Argentinië, India en Indonesië. De benadering van de twee grote fondsen van het team Global Macro, Janus Global Unconstrained en Janus Absolute Return Income, blijft zeer voorzichtig. "De economische fundamenten zijn goed, maar er zijn heel wat zaken die roet in het eten kunnen gooien. Bovendien blijven de waarderingen hoog op de obligatiemarkten", besluit Ryan Myerberg. Richard Woolnough is de beheerder van het fonds M&G Optimal Income, dat meer dan 20 miljard dollar onder zijn hoede heeft. In de tien jaar dat het fonds bestaat, is het uitgegroeid tot een van de meest opmerkelijke succesproducten van de Britse vermogensbeheerder. De gemiddelde jaarprestatie sinds de oprichting bedraagt 7 procent, terwijl de volatiliteit laag is gebleven. De beheerders hebben het wisselkoersrisico systematisch afgedekt. Het doel is een stabiele prestatie neer te zetten op lange termijn, met een zeer grote diversificatie van de portefeuille (555 emittenten en 1200 lijnen). Net zoals Myerberg verwacht Richard Woolnough dat de inflatie nog een hele tijd laag blijft, wat het stijgingspotentieel van de obligatierente zal beperken. "In onze strategie gaan we uit van de verdere normalisering van het monetaire beleid en geven we de voorkeur aan korte looptijden. Vooral emissies met een BBB-rating en financiële obligaties bieden kansen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 30 procent van de beheerde activa." Richard Woolnough is voorzichtiger met highyieldobligaties, uitgiftes met een hoge rente van emittenten die over een lage kredietwaardigheid beschikken, als gevolg van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). "Iedereen is wanhopig op zoek naar rendement. De vraag is groot, terwijl het aanbod zeer beperkt is door het opkoopprogramma van de ECB en het kleine aantal fusies en overnames. Tegelijk willen veel banken zich nog herkapitaliseren via de uitgifte van obligaties, terwijl de ECB die niet kan kopen." Het bijzondere aan het fonds M&G Optimal Income is dat het ook kan beleggen in aandelen als dat rendement aanzienlijk hoger is dan de rente op obligaties. "We stappen alleen in aandelen als de waardering ons extreem aantrekkelijk lijkt." Het grootste deel van 2015 en 2016 heeft het fonds niet geïnvesteerd in de beurzen. De laatste maanden heeft het opnieuw een beperkte positie genomen in aandelen (minder dan 5 % van de activa). "Ik kan alleen maar vaststellen dat beleggers voorzichtig blijven en zeer nerveus worden zodra de markten beginnen te dalen. Maar juist dan zouden ze de moed moeten hebben om te beleggen", stelt Richard Woolnough. "Ik verwacht dat de baisses op de obligatiemarkt beperkt blijven en dat we in staat zijn om de kansen te grijpen die zich aandienen. Temeer omdat we goed worden beloond voor de risico's die we nemen en het de komende jaren geen rendabel alternatief is cash aan te houden."