Wanneer verschillende scenario's een relatief grote kans hebben bewaarheid te worden ('bimodale uitkomsten') wordt het verschijnsel 'momentum' - het verschijnsel dat effecten die in het recente verleden in prijs stegen dat ook in de toekomst nog een tijdje blijven doen - een krachtiger risicofactor. Kosten-efficiënte blootstelling aan momentum wordt dan belangrijker voor een goede portefeuille-opbouw.

Belegger die risico's neemt, moet naar andere middelen grijpen om zijn portefeuille te beschermen

In de huidige wereld van lage rentetarieven moet een belegger die risico's neemt naar andere middelen grijpen om zijn portefeuille te beschermen tegen onvoorziene schokken and marktstormen. Ze doen er goed aan te kijken naar effectieve beta-strategieën die efficiënt kunnen worden toegepast, zoals momentum.

Wanneer verschillende scenario's een relatief grote kans hebben bewaarheid te worden ('bimodale uitkomsten') wordt het verschijnsel 'momentum' - het verschijnsel dat effecten die in het recente verleden in prijs stegen dat ook in de toekomst nog een tijdje blijven doen - een krachtiger risicofactor. Kosten-efficiënte blootstelling aan momentum wordt dan belangrijker voor een goede portefeuille-opbouw. Belegger die risico's neemt, moet naar andere middelen grijpen om zijn portefeuille te beschermen In de huidige wereld van lage rentetarieven moet een belegger die risico's neemt naar andere middelen grijpen om zijn portefeuille te beschermen tegen onvoorziene schokken and marktstormen. Ze doen er goed aan te kijken naar effectieve beta-strategieën die efficiënt kunnen worden toegepast, zoals momentum.