Zes maanden geleden bij de vorige enquête van AllianzGI was dit nog 48 procent. Tail risks zijn risico's waarop de kans zeer klein wordt geacht maar die wel een grote invloed hebben als ze plaatsvinden.

AllianzGI: "Investeerders hebben momenteel niet alleen te maken met hogere risico's op allerlei gebieden. Zij zijn bovendien ongerust over de onbekende." Dit blijkt ook uit het feit dat de perceptie van het tegenpartijrisico (57 procent vergeleken met 31 procent zes maanden geleden) en het liquiditeitsrisico (45 procent vergeleken met 22 procent) fors zijn gestegen. Deze twee factoren worden in economisch rustige tijden niet als risico gezien."

Van de ondervraagden verwacht 80 procent dat de euro de huidige crisis zal overleven. Tegelijkertijd nemen de investeerders de problematiek rond de overheidschuld in Europa zeer serieus. Het vertrouwen in de euro en zorg over de schuld lopen gelijk op als ze in een nationaal perspectief worden gezien.

Respondenten in Italië, Frankrijk en Duitsland hebben allemaal het grootste vertrouwen in de Europese munt (meer dan 90 procent), maar uitten ook de grootste zorg over de problematiek van de staatsschuld.

AllianzGI: "Dit werd als een zeer groot risico gezien door 64 procent in Frankrijk, 57 procent in Italië en 43 procent in Duitsland. Verreweg de meeste respondenten (42 procent) verwachten dat de problemen in de eurozone zullen leiden tot strengere afspraken over nationale begrotingen. 19 Procent verwacht de introductie van euro-obligaties en 11 procent de oprichting van een gemeenschappelijk begrotingsunie. Een kwart van de ondervraagde investeerders denkt dat de problemen zullen leiden tot een splitsing van de eurozone."

De meest gebruikte methode om risico's te beperken is diversificatie. Daarna volgen onder meer het monitoren van risico en looptijdbeheer van obligaties, de traditionele manier van risicomanagement per beleggingscategorie en het opbreken van risico in verschillende categorieën.

Deze uitkomsten laten zien dat institutionele investeerders al ver gevorderd zijn met het opzetten van strategisch risicomanagement, alhoewel de mate van operationele integratie nog verschilt. Investeerders gebruiken niet langer een statische werkwijze die vooral terugkijkt .

De dynamische risicomanagementstrategieën die veel verder gaan dan alleen diversificatie hebben zich tijdens de financiële crisis bewezen en zullen steeds belangrijker worden."

De risico's met betrekking tot regulering staan, net als in het vorige onderzoek, veel lager dan de financiële risico's. De zorg over de strengere regulering van overheden wordt wel door een derde van de respondenten gezien als een groot risico.

AllianzGI: " "De huidige marktomstandigheden zorgen voor een grote druk bij investeerders en maakt dat zij de wijze waarop zij hun zaken managen continue moeten herzien."

Zes maanden geleden bij de vorige enquête van AllianzGI was dit nog 48 procent. Tail risks zijn risico's waarop de kans zeer klein wordt geacht maar die wel een grote invloed hebben als ze plaatsvinden. AllianzGI: "Investeerders hebben momenteel niet alleen te maken met hogere risico's op allerlei gebieden. Zij zijn bovendien ongerust over de onbekende." Dit blijkt ook uit het feit dat de perceptie van het tegenpartijrisico (57 procent vergeleken met 31 procent zes maanden geleden) en het liquiditeitsrisico (45 procent vergeleken met 22 procent) fors zijn gestegen. Deze twee factoren worden in economisch rustige tijden niet als risico gezien." Van de ondervraagden verwacht 80 procent dat de euro de huidige crisis zal overleven. Tegelijkertijd nemen de investeerders de problematiek rond de overheidschuld in Europa zeer serieus. Het vertrouwen in de euro en zorg over de schuld lopen gelijk op als ze in een nationaal perspectief worden gezien. Respondenten in Italië, Frankrijk en Duitsland hebben allemaal het grootste vertrouwen in de Europese munt (meer dan 90 procent), maar uitten ook de grootste zorg over de problematiek van de staatsschuld. AllianzGI: "Dit werd als een zeer groot risico gezien door 64 procent in Frankrijk, 57 procent in Italië en 43 procent in Duitsland. Verreweg de meeste respondenten (42 procent) verwachten dat de problemen in de eurozone zullen leiden tot strengere afspraken over nationale begrotingen. 19 Procent verwacht de introductie van euro-obligaties en 11 procent de oprichting van een gemeenschappelijk begrotingsunie. Een kwart van de ondervraagde investeerders denkt dat de problemen zullen leiden tot een splitsing van de eurozone." De meest gebruikte methode om risico's te beperken is diversificatie. Daarna volgen onder meer het monitoren van risico en looptijdbeheer van obligaties, de traditionele manier van risicomanagement per beleggingscategorie en het opbreken van risico in verschillende categorieën. Deze uitkomsten laten zien dat institutionele investeerders al ver gevorderd zijn met het opzetten van strategisch risicomanagement, alhoewel de mate van operationele integratie nog verschilt. Investeerders gebruiken niet langer een statische werkwijze die vooral terugkijkt . De dynamische risicomanagementstrategieën die veel verder gaan dan alleen diversificatie hebben zich tijdens de financiële crisis bewezen en zullen steeds belangrijker worden." De risico's met betrekking tot regulering staan, net als in het vorige onderzoek, veel lager dan de financiële risico's. De zorg over de strengere regulering van overheden wordt wel door een derde van de respondenten gezien als een groot risico. AllianzGI: " "De huidige marktomstandigheden zorgen voor een grote druk bij investeerders en maakt dat zij de wijze waarop zij hun zaken managen continue moeten herzien."