Dit blijkt uit de RiskMonitor, het onderzoek dat de grote Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors (AllianzGI) twee keer per jaar laat houden. Aan het onderzoek deden 140 institutionele investeerders (vooral pensioenfondsen) mee uit elf landen. De investeerders hebben in totaal 909 miljard euro onder beheer.

AllianzGI: "De vrees voor volatiliteit en de zorg over de vraag of overheden aan hun verplichtingen kunnen voldoen is sterk toegenomen sinds de vorige enquête van AllianzGI zes maanden geleden. Destijds was de renteontwikkeling nog de grootste zorg van beleggers. Het renterisico staat nu op plek vier."

Het aantal respondenten dat volatiliteit als een aanzienlijk tot groot risico ziet steeg met 16 procentpunt tot 89 procent sinds het onderzoek in juni. Eenzelfde stijging is te zien bij investeerders die stellen dat scherp dalende koersen en problemen met staatsobligaties een aanzienlijk tot groot risico vormen de komende periode. De problemen rond de staatsschuld in Europa wordt door meer dan een derde van de respondenten als een zeer groot risico gezien.

AllianzGI: "Vrijwel alle indicatoren laten zien dat de zorg over risico's op de kapitaalmarkt toenemen. Maar investeerders moeten niet te lang huiverig blijven voor risico's want de lage rente maakt dat zij onvoldoende rendement behalen om aan de verplichtingen te voldoen. Soms halen ze zelfs een negatief reëel rendement. Als investeerders door deze markt willen navigeren met beperkte risico's en toch willen profiteren van het opwaarts potentieel, moet men gebruik maken van dynamische strategieën om risico's te managen."

Dit blijkt uit de RiskMonitor, het onderzoek dat de grote Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors (AllianzGI) twee keer per jaar laat houden. Aan het onderzoek deden 140 institutionele investeerders (vooral pensioenfondsen) mee uit elf landen. De investeerders hebben in totaal 909 miljard euro onder beheer. AllianzGI: "De vrees voor volatiliteit en de zorg over de vraag of overheden aan hun verplichtingen kunnen voldoen is sterk toegenomen sinds de vorige enquête van AllianzGI zes maanden geleden. Destijds was de renteontwikkeling nog de grootste zorg van beleggers. Het renterisico staat nu op plek vier." Het aantal respondenten dat volatiliteit als een aanzienlijk tot groot risico ziet steeg met 16 procentpunt tot 89 procent sinds het onderzoek in juni. Eenzelfde stijging is te zien bij investeerders die stellen dat scherp dalende koersen en problemen met staatsobligaties een aanzienlijk tot groot risico vormen de komende periode. De problemen rond de staatsschuld in Europa wordt door meer dan een derde van de respondenten als een zeer groot risico gezien. AllianzGI: "Vrijwel alle indicatoren laten zien dat de zorg over risico's op de kapitaalmarkt toenemen. Maar investeerders moeten niet te lang huiverig blijven voor risico's want de lage rente maakt dat zij onvoldoende rendement behalen om aan de verplichtingen te voldoen. Soms halen ze zelfs een negatief reëel rendement. Als investeerders door deze markt willen navigeren met beperkte risico's en toch willen profiteren van het opwaarts potentieel, moet men gebruik maken van dynamische strategieën om risico's te managen."