Maximilian Zimmerer, management board member bij Allianz, merkt op dat de divisie asset management van de verzekeraar momenteel een politiek voert van spreiding van de risico's, gezien de kansen op het uiteenspatten van de zeepbel op de obligatiemarkten.

Returns op Duitse obligaties zijn onaantrekkelijk geworden

In juli werden de rendementen op kortlopende Duitse en Zwitserse staatsobligaties met korte looptijden (2 jaar) negatief, dit als gevolg van een massale vlucht van de beleggers uit Spaanse en Italiaanse staatsobligaties. Daardoor daalden ook de rendementen op langerlopend Duitse en Zwitsers overheidspapier.

Aan de huidige rendementen zijn bunds volgens Zimmerer gewoon niet meer interessant. Allianz heeft ook de posities in perifere Europese staatsobligaties afgebouwd, de portefeuillebeheerders zoeken nu diversificatie in landen buiten de eurozone waar wel nog interessante rendementen te rapen vallen.

Maximilian Zimmerer, management board member bij Allianz, merkt op dat de divisie asset management van de verzekeraar momenteel een politiek voert van spreiding van de risico's, gezien de kansen op het uiteenspatten van de zeepbel op de obligatiemarkten. Returns op Duitse obligaties zijn onaantrekkelijk geworden In juli werden de rendementen op kortlopende Duitse en Zwitserse staatsobligaties met korte looptijden (2 jaar) negatief, dit als gevolg van een massale vlucht van de beleggers uit Spaanse en Italiaanse staatsobligaties. Daardoor daalden ook de rendementen op langerlopend Duitse en Zwitsers overheidspapier. Aan de huidige rendementen zijn bunds volgens Zimmerer gewoon niet meer interessant. Allianz heeft ook de posities in perifere Europese staatsobligaties afgebouwd, de portefeuillebeheerders zoeken nu diversificatie in landen buiten de eurozone waar wel nog interessante rendementen te rapen vallen.