Beleggers worden in hun handelen beperkt door de werking van de hersenen, emotionele reacties en gedragspatronen, die ervoor zorgen dat men vaak niet de beste keuze maakt. Het rapport besluit met tips om deze menselijke gebreken te omzeilen.

Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn:

• Beleggers zijn vaak angstig om verlies te lijden, of te nemen. Hierdoor worden verlieslijdende posities te lang aangehouden.

• Beleggers laten zich beïnvloeden door inadequate informatie. Zij kijken, een heel menselijk fenomeen, vooral naar wat de massa doet en wat dichtbij en bekend is. Hierdoor wordt relatief vaak en veel geïnvesteerd in binnenlandse aandelen waardoor de portefeuille onvoldoende gediversificeerd is en betere alternatieven buiten beeld blijven.

• Niemand kan beleggen zonder dat emotionele en bepaalde gedragspatronen een rol spelen. Ook de investeerder is geen robot. Maar om zichzelf toch te slim af te zijn kan de belegger een aantal factoren laten meewegen bij iedere beslissing, zoals informatie zoeken die de eigen opinie tegenspreekt; eigen research doen; niet de grote groep volgen en sceptisch staan tegenover deskundigen die specifieke aandelen aanbevelen. Kijk verder dan je eigen achtertuin!

Beleggers worden in hun handelen beperkt door de werking van de hersenen, emotionele reacties en gedragspatronen, die ervoor zorgen dat men vaak niet de beste keuze maakt. Het rapport besluit met tips om deze menselijke gebreken te omzeilen. Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn: • Beleggers zijn vaak angstig om verlies te lijden, of te nemen. Hierdoor worden verlieslijdende posities te lang aangehouden. • Beleggers laten zich beïnvloeden door inadequate informatie. Zij kijken, een heel menselijk fenomeen, vooral naar wat de massa doet en wat dichtbij en bekend is. Hierdoor wordt relatief vaak en veel geïnvesteerd in binnenlandse aandelen waardoor de portefeuille onvoldoende gediversificeerd is en betere alternatieven buiten beeld blijven. • Niemand kan beleggen zonder dat emotionele en bepaalde gedragspatronen een rol spelen. Ook de investeerder is geen robot. Maar om zichzelf toch te slim af te zijn kan de belegger een aantal factoren laten meewegen bij iedere beslissing, zoals informatie zoeken die de eigen opinie tegenspreekt; eigen research doen; niet de grote groep volgen en sceptisch staan tegenover deskundigen die specifieke aandelen aanbevelen. Kijk verder dan je eigen achtertuin!