Het verzekeringssegment Property and Casual heeft een sterk kwartaal achter de rug met een stabiele omzet en een forse verbetering van de winstgevendheid.

Life and Health viel iets tegen, doordat de operationele winst met 18% daalde door de lage rentestanden. De omzet steeg wel sterk. De divisie Asset management deed het ook goed met een stijging van de operationele winst van 40%.

Allianz heeft de outlook voor 2013 opnieuw bevestigd. Deze outlook gaat uit van een operationele winst van EUR 9,2 miljard met een uitloop van min tot plus EUR 500 miljoen. Allianz verwacht aan de bovenkant van deze range uit te komen. ABN Amro is neutraal.

Het verzekeringssegment Property and Casual heeft een sterk kwartaal achter de rug met een stabiele omzet en een forse verbetering van de winstgevendheid. Life and Health viel iets tegen, doordat de operationele winst met 18% daalde door de lage rentestanden. De omzet steeg wel sterk. De divisie Asset management deed het ook goed met een stijging van de operationele winst van 40%. Allianz heeft de outlook voor 2013 opnieuw bevestigd. Deze outlook gaat uit van een operationele winst van EUR 9,2 miljard met een uitloop van min tot plus EUR 500 miljoen. Allianz verwacht aan de bovenkant van deze range uit te komen. ABN Amro is neutraal.