Krugman kwam tot de conclusie dat een goede opleiding of een universitair diploma geen noodzakelijke voorwaarden zijn om heel rijk te worden. Verschillende managers van hedge funds zijn laaggeschoold maar hebben wel een grote praktische ervaring opgedaan.

Die hebben ze kunnen opdoen omdat ze zo pienter waren, niet vanwege schoolse kennis. Moderne ongelijkheid heeft volgens Krugman niets meer te maken met studeren, maar wel met oligarchie. De rijken worden rijker vanwege het "runaway financial system", aldus Krugman. Hij bedoelt daarmee dat het financieel systeem op hol is geslagen.

Krugman kwam tot de conclusie dat een goede opleiding of een universitair diploma geen noodzakelijke voorwaarden zijn om heel rijk te worden. Verschillende managers van hedge funds zijn laaggeschoold maar hebben wel een grote praktische ervaring opgedaan. Die hebben ze kunnen opdoen omdat ze zo pienter waren, niet vanwege schoolse kennis. Moderne ongelijkheid heeft volgens Krugman niets meer te maken met studeren, maar wel met oligarchie. De rijken worden rijker vanwege het "runaway financial system", aldus Krugman. Hij bedoelt daarmee dat het financieel systeem op hol is geslagen.