De kloof in de vraag naar ruwe olie tussen oude en nieuwe economieënbedroeg in 2007 nog 12 miljoen vaten per dag, maar die kloof was vorig jaar teruggevallen tot nog 4 miljoen vaten. Alles wijst er op dat ze relatief snel zal verdwijnen.

Alleen nieuwe technologie kan in de huidige omstandigheden de energieprijzen fors goedkoper maken. Saoedi-Arabië, het enige land dat nog over redelijke oliereserves beschikt, heeft zijn capaciteit verloren om de olieprijs te sturen.

De kloof in de vraag naar ruwe olie tussen oude en nieuwe economieënbedroeg in 2007 nog 12 miljoen vaten per dag, maar die kloof was vorig jaar teruggevallen tot nog 4 miljoen vaten. Alles wijst er op dat ze relatief snel zal verdwijnen. Alleen nieuwe technologie kan in de huidige omstandigheden de energieprijzen fors goedkoper maken. Saoedi-Arabië, het enige land dat nog over redelijke oliereserves beschikt, heeft zijn capaciteit verloren om de olieprijs te sturen.