Dankzij de kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid en het vrijmaken van werkkapitaal beschikt de groep momenteel over voldoende kapitaal.

De beleggingsportefeuille omvat veel risicovolle activa en blijft hierdoor erg kwetsbaar. In de toekomst doet men hierdoor mogelijk opnieuw beroep op de Nederlandse overheid.

SG Private Banking verwacht een verlaging van de kredietrating door S&P. Beleggers kunnen enkel een symbolisch dividend verwachten in de komende jaren en winstherstel zal lang duren.

Een koersopleving is volgens SG Private Banking mogelijk mits de financiële markten stabiliseren of indien de langetermijnrente aantrekt.

De analisten van de bank handhaven hun houdenadvies omwille van de lage waardering, maar zouden elk significant koersherstel aangrijpen om posities af te bouwen.

Bankverzekeraar ING was in hetzelfde bedje ziek met een onderliggend nettokwartaalverlies van 3,1 mld EUR. Na de eerdere publicatie van voorlopige jaarcijfers, verrasten de definitieve cijfers nauwelijks.

De kapitaalpositie is momenteel toereikend, maar blijft kwetsbaar. Een sluipende nationalisering vormt ook hier volgens SG Private Banking het grootste risico. Te behouden en afbouwen bij een significante koersopleving.

De jaarresultaten van AXA lagen in lijn met wat het management in november vooropstelde. De jaaromzet kromp met 2% en nettowinst kelderde met 83%. Beleggers reageerden ontgoocheld op de driedeling van het dividend.

De groep heeft een interessant activiteitenpalet, maar de zwakke solvabiliteit blijft een probleem. Het risico op een kapitaalverhoging indachtig, is het aandeel te behouden. Binnen de sector is SG Private Banking enkel koper van Munich Re.

Dankzij de kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid en het vrijmaken van werkkapitaal beschikt de groep momenteel over voldoende kapitaal. De beleggingsportefeuille omvat veel risicovolle activa en blijft hierdoor erg kwetsbaar. In de toekomst doet men hierdoor mogelijk opnieuw beroep op de Nederlandse overheid. SG Private Banking verwacht een verlaging van de kredietrating door S&P. Beleggers kunnen enkel een symbolisch dividend verwachten in de komende jaren en winstherstel zal lang duren. Een koersopleving is volgens SG Private Banking mogelijk mits de financiële markten stabiliseren of indien de langetermijnrente aantrekt. De analisten van de bank handhaven hun houdenadvies omwille van de lage waardering, maar zouden elk significant koersherstel aangrijpen om posities af te bouwen. Bankverzekeraar ING was in hetzelfde bedje ziek met een onderliggend nettokwartaalverlies van 3,1 mld EUR. Na de eerdere publicatie van voorlopige jaarcijfers, verrasten de definitieve cijfers nauwelijks. De kapitaalpositie is momenteel toereikend, maar blijft kwetsbaar. Een sluipende nationalisering vormt ook hier volgens SG Private Banking het grootste risico. Te behouden en afbouwen bij een significante koersopleving. De jaarresultaten van AXA lagen in lijn met wat het management in november vooropstelde. De jaaromzet kromp met 2% en nettowinst kelderde met 83%. Beleggers reageerden ontgoocheld op de driedeling van het dividend. De groep heeft een interessant activiteitenpalet, maar de zwakke solvabiliteit blijft een probleem. Het risico op een kapitaalverhoging indachtig, is het aandeel te behouden. Binnen de sector is SG Private Banking enkel koper van Munich Re.