In geheel Europa is die kans beperkt doordat de groei tegenvalt, de overcapaciteit groot is en de geldhoeveelheid matig groeit. Duitsland is de uitzondering, maar de loonstijging van 2% bij bijvoorbeeld Volkswagen is niet verontrustend gezien de dalende arbeidskosten in Duitsland over de afgelopen tien jaar.

In geheel Europa is die kans beperkt doordat de groei tegenvalt, de overcapaciteit groot is en de geldhoeveelheid matig groeit. Duitsland is de uitzondering, maar de loonstijging van 2% bij bijvoorbeeld Volkswagen is niet verontrustend gezien de dalende arbeidskosten in Duitsland over de afgelopen tien jaar.