In het bijzonder keurden de aandeelhouders het brutodividend per aandeel van € 3,20 goed voor het fiscaal jaar 2012.

Na de brutovoorschotbetaling op 17 januari van € 1,20 per aandeel (of € 0,90 netto wanneer toepasbaar), zal het resterende brutodividend per aandeel € 2,00 bedragen (of € 1,50 netto), te betalen op 21 mei 2013.

In het bijzonder keurden de aandeelhouders het brutodividend per aandeel van € 3,20 goed voor het fiscaal jaar 2012. Na de brutovoorschotbetaling op 17 januari van € 1,20 per aandeel (of € 0,90 netto wanneer toepasbaar), zal het resterende brutodividend per aandeel € 2,00 bedragen (of € 1,50 netto), te betalen op 21 mei 2013.