Het was het Hof van Beroep in Brussel dat besliste over het al dan niet mogen deelnemen aan de stemming van de nieuwe aandeelhouders aan de stemming op de AV.

Volgens een eerdere uitspraak mochten alleen de aandeelhouders die voor 14 oktober 2000 aandelen bezaten deelnemen aan de stemming. De vraag van Modrikamen om te stemmen over een standalone scenario voor Fortis werd eveneens verworpen.

Het was het Hof van Beroep in Brussel dat besliste over het al dan niet mogen deelnemen aan de stemming van de nieuwe aandeelhouders aan de stemming op de AV.Volgens een eerdere uitspraak mochten alleen de aandeelhouders die voor 14 oktober 2000 aandelen bezaten deelnemen aan de stemming. De vraag van Modrikamen om te stemmen over een standalone scenario voor Fortis werd eveneens verworpen.