KBC Ancora zal in het huidige boekjaar geen dividenden innen op haar participatie in KBC Groep. Ze zal daardoor een recurrent verlies realiseren ten belope van de werkingskosten en interestlasten. KBC Ancora zal over het lopende boekjaar dan ook geen dividend uitkeren.

KBC Groep gaf aan de intentie te hebben om in 2011 (over boekjaar 2010) opnieuw dividenden uit te keren. Vooraleer KBC Ancora zelf een dividend kan uitkeren, dienen de overgedragen recurrente verliezen aangezuiverd te worden.

Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg volledig uit een participatie van 22,97% in KBC Groep. KBC Groep realiseerde over boekjaar 2009 een negatief jaarresultaat van 2,47 miljard euro. De onderliggende jaarwinst bedroeg 1,72 miljard euro.

Albert Ploegh (ING): "KBC Ancora is niet toevallig zo goedkoop, de holding noteert ruimschoots boven de gemiddelde discount. Die discount ten opzichte van de NAV zal niet zo snel krimpen. Ik handhaaf daarom een neutraal advies voor het aandeel."

KBC Ancora zal in het huidige boekjaar geen dividenden innen op haar participatie in KBC Groep. Ze zal daardoor een recurrent verlies realiseren ten belope van de werkingskosten en interestlasten. KBC Ancora zal over het lopende boekjaar dan ook geen dividend uitkeren. KBC Groep gaf aan de intentie te hebben om in 2011 (over boekjaar 2010) opnieuw dividenden uit te keren. Vooraleer KBC Ancora zelf een dividend kan uitkeren, dienen de overgedragen recurrente verliezen aangezuiverd te worden. Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg volledig uit een participatie van 22,97% in KBC Groep. KBC Groep realiseerde over boekjaar 2009 een negatief jaarresultaat van 2,47 miljard euro. De onderliggende jaarwinst bedroeg 1,72 miljard euro. Albert Ploegh (ING): "KBC Ancora is niet toevallig zo goedkoop, de holding noteert ruimschoots boven de gemiddelde discount. Die discount ten opzichte van de NAV zal niet zo snel krimpen. Ik handhaaf daarom een neutraal advies voor het aandeel."