De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen buigen zich nu op strikt vertrouwelijke basis samen met de betrokken partijen over de conceptversie.

Het is Fortis derhalve niet toegestaan om enig onderdeel van het conceptverslag bekend te maken of te publiceren. Datzelfde geldt voor eventueel commentaar op het verslag dat Fortis aan de deskundigen doet toekomen.

Het definitieve verslag zal op een door de deskundigen te kiezen nader tijdstip openbaar worden gemaakt. Tot die tijd zal Fortis zich onthouden van elk commentaar.

Albert Ploegh (ING): "Fortis blijft koopwaardig, met een koersdoel van 3,80 euro. Bij mijn waardering op basis van de som-van-de-delen hou ik rekening met een risico verbonden aan rechtsspraak van ongeveer een half miljard euro."

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen buigen zich nu op strikt vertrouwelijke basis samen met de betrokken partijen over de conceptversie. Het is Fortis derhalve niet toegestaan om enig onderdeel van het conceptverslag bekend te maken of te publiceren. Datzelfde geldt voor eventueel commentaar op het verslag dat Fortis aan de deskundigen doet toekomen. Het definitieve verslag zal op een door de deskundigen te kiezen nader tijdstip openbaar worden gemaakt. Tot die tijd zal Fortis zich onthouden van elk commentaar. Albert Ploegh (ING): "Fortis blijft koopwaardig, met een koersdoel van 3,80 euro. Bij mijn waardering op basis van de som-van-de-delen hou ik rekening met een risico verbonden aan rechtsspraak van ongeveer een half miljard euro."