Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010

• Commerciële dynamiek bevestigd voor Retail and Commercial Banking-activiteiten

• Verdere daling van de kosten van risico ondersteund door kernmetiers* (10 basispunten tegenover 13 basispunten in 1T 2010) en Legacy Division (-88 miljoen EUR)

Verbeterde liquiditeit, waardoor eind juni 2010 volledig uit de staatswaarborg kon worden gestapt

• De inkrimping van de balans blijft een prioriteit: 20,3 miljard EUR aan activa verkocht per 2 augustus 2010

• Uitvoering van het programma voor wholesale langetermijnfunding ligt voor op streefdoel voor 2010: 37,9 miljard EUR ingezameld per 23 juli 2010

• Behoefte aan kortetermijnfunding verminderd met 22 miljard EUR in 1H 2010

Sterke solvabiliteitsratio's

• Tier 1-ratio van 12,2% en Core Tier 1-ratio van 11,3%

• Opgewassen tegen ongunstige macro-economische scenario's, blijkt uit CEBS-stresstest

Albert Ploegh (ING): "Dexia klopte weliswaar prognoses, maar de manier waarop liet aan kwaliteit te wensen over. De daling van de kredietkosten is anderzijds een positief punt. Ik handhaaf een neutraal advies."

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 • Commerciële dynamiek bevestigd voor Retail and Commercial Banking-activiteiten • Verdere daling van de kosten van risico ondersteund door kernmetiers* (10 basispunten tegenover 13 basispunten in 1T 2010) en Legacy Division (-88 miljoen EUR) Verbeterde liquiditeit, waardoor eind juni 2010 volledig uit de staatswaarborg kon worden gestapt • De inkrimping van de balans blijft een prioriteit: 20,3 miljard EUR aan activa verkocht per 2 augustus 2010 • Uitvoering van het programma voor wholesale langetermijnfunding ligt voor op streefdoel voor 2010: 37,9 miljard EUR ingezameld per 23 juli 2010 • Behoefte aan kortetermijnfunding verminderd met 22 miljard EUR in 1H 2010 Sterke solvabiliteitsratio's • Tier 1-ratio van 12,2% en Core Tier 1-ratio van 11,3% • Opgewassen tegen ongunstige macro-economische scenario's, blijkt uit CEBS-stresstest Albert Ploegh (ING): "Dexia klopte weliswaar prognoses, maar de manier waarop liet aan kwaliteit te wensen over. De daling van de kredietkosten is anderzijds een positief punt. Ik handhaaf een neutraal advies."