Als gevolg van de impact van bepaalde wijzigingen in de regelgeving (vooral Basel III en ontwerp IFRS-regels m.b.t. leasing) en de moeilijkheid om in de huidige omstandigheden een IPO van K&H te doen, zijn bepaalde maatregelen die voorgesteld werden in het oorspronkelijke plan minder effectief geworden om het beoogde resultaat te behalen.

Daarom stellen KBC en de Belgische overheden in hun aanvraag bij de Europese Commissie voor om deze maatregelen te vervangen door andere maatregelen.

KBC en de Belgische overheden dienden een formele aanvraag in bij de Europese Commissie en vragen daarin toestemming om de geplande beursintroducties van minderheidsparticipaties in CSOB Bank (Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.,Tsjechië) en K&H Bank Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Hongarije) en de sale and lease back van het hoofdkantoor van KBC in België te vervangen door de desinvestering van de Poolse bank- en verzekeringsdochters van KBC, Kredyt Bank S.A. ('Kredyt Bank') en Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta S.A. ('Warta') (en hun respectieve dochters), net als de verkoop of afbouw van geselecteerde ABS of CDO activa.

Albert Ploegh (ING): "De bezorgdheid over het kapitaal van KBC blijft. Ik heb nog steeds een neutraal advies voor het aandeel."

Als gevolg van de impact van bepaalde wijzigingen in de regelgeving (vooral Basel III en ontwerp IFRS-regels m.b.t. leasing) en de moeilijkheid om in de huidige omstandigheden een IPO van K&H te doen, zijn bepaalde maatregelen die voorgesteld werden in het oorspronkelijke plan minder effectief geworden om het beoogde resultaat te behalen. Daarom stellen KBC en de Belgische overheden in hun aanvraag bij de Europese Commissie voor om deze maatregelen te vervangen door andere maatregelen. KBC en de Belgische overheden dienden een formele aanvraag in bij de Europese Commissie en vragen daarin toestemming om de geplande beursintroducties van minderheidsparticipaties in CSOB Bank (Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.,Tsjechië) en K&H Bank Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Hongarije) en de sale and lease back van het hoofdkantoor van KBC in België te vervangen door de desinvestering van de Poolse bank- en verzekeringsdochters van KBC, Kredyt Bank S.A. ('Kredyt Bank') en Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta S.A. ('Warta') (en hun respectieve dochters), net als de verkoop of afbouw van geselecteerde ABS of CDO activa. Albert Ploegh (ING): "De bezorgdheid over het kapitaal van KBC blijft. Ik heb nog steeds een neutraal advies voor het aandeel."