Het bod gebeurt tegen een prijs van EUR 48,64 per NPM aandeel (met inbegrip van het recht op dividend betreffende het boekjaar 2010). FINGEN heeft, bovendien, de bedoeling om een bod tot uitkoop uit te brengen.

De prijs van EUR 48,64 per aandeel komt neer op een premie van 21,7 % in verhouding tot de slotkeurs op de dag voorafgaand aan de neerlegging van het bod.

De prijs van het bod werd bepaald op basis van het aangepast nettoactief, vastgesteld volgens de gewoonlijke criteria van NPM, met dien verstande (i) dat het anticipeert op het anti-verwateringseffect van de vernietiging van 1.951.082 eigen aandelen die aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2011 zal worden voorgelegd en (ii) dat de genoteerde effecten worden gewaardeerd op basis van het gemiddelde van de 20 laatste slotkoersen.

De aangeboden prijs komt overeen met 92,5 % van de aldus verkregen waarde, vermeerderd met EUR 0,07 die de aandeelhouder van NPM toelaat om 100 % te genieten van het dividend voorzien voor het boekjaar 2010 (EUR 0,895 per aandeel).

Het bod gebeurt tegen een prijs van EUR 48,64 per NPM aandeel (met inbegrip van het recht op dividend betreffende het boekjaar 2010). FINGEN heeft, bovendien, de bedoeling om een bod tot uitkoop uit te brengen. De prijs van EUR 48,64 per aandeel komt neer op een premie van 21,7 % in verhouding tot de slotkeurs op de dag voorafgaand aan de neerlegging van het bod. De prijs van het bod werd bepaald op basis van het aangepast nettoactief, vastgesteld volgens de gewoonlijke criteria van NPM, met dien verstande (i) dat het anticipeert op het anti-verwateringseffect van de vernietiging van 1.951.082 eigen aandelen die aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2011 zal worden voorgelegd en (ii) dat de genoteerde effecten worden gewaardeerd op basis van het gemiddelde van de 20 laatste slotkoersen. De aangeboden prijs komt overeen met 92,5 % van de aldus verkregen waarde, vermeerderd met EUR 0,07 die de aandeelhouder van NPM toelaat om 100 % te genieten van het dividend voorzien voor het boekjaar 2010 (EUR 0,895 per aandeel).