Dat meldt De Tijd donderdag. Onlangs verwierven GBL en de vehikels van de familie Frère een participatie van iets meer dan 3 procent in het Duitse bedrijf, blijkt uit een transparantiemelding.

Aan de slot­koers van vo­ri­ge week vrij­dag - het tijd­stip van de par­ti­ci­pa­tie­mel­ding - is het pak­ket aan­de­len dat Frère ver­wierf 446 mil­joen euro waard.

De aan­de­len wer­den ver­wor­ven door GBL (fa­mi­lies Frère en Des­ma­rais), maar ook door de Stich­ting Frère-Bour­geois en de hol­dings Frère-Bour­geois, Filux, Fi­nan­cière de la Sam­bre, Erbe, Lo­ver­val Fi­nan­ce, Ker­ma­dec, Par­joint­co, Par­ge­sa en Par­ge­sa Ne­ther­lands.

De be­kend­ma­king van de in­ves­te­ring in Adi­das zorgt voor een koers­sprong van 3,5 pro­cent van het aan­deel van de sport­ar­ti­ke­len­fa­bri­kant tot 74,1 euro.

GBL blijft na­ge­noeg sta­biel rond 75 euro. GBL maakt zijn re­sul­ta­ten don­der­dag­avond nabeurs be­kend. (Belga/BO)

Dat meldt De Tijd donderdag. Onlangs verwierven GBL en de vehikels van de familie Frère een participatie van iets meer dan 3 procent in het Duitse bedrijf, blijkt uit een transparantiemelding. Aan de slot­koers van vo­ri­ge week vrij­dag - het tijd­stip van de par­ti­ci­pa­tie­mel­ding - is het pak­ket aan­de­len dat Frère ver­wierf 446 mil­joen euro waard. De aan­de­len wer­den ver­wor­ven door GBL (fa­mi­lies Frère en Des­ma­rais), maar ook door de Stich­ting Frère-Bour­geois en de hol­dings Frère-Bour­geois, Filux, Fi­nan­cière de la Sam­bre, Erbe, Lo­ver­val Fi­nan­ce, Ker­ma­dec, Par­joint­co, Par­ge­sa en Par­ge­sa Ne­ther­lands. De be­kend­ma­king van de in­ves­te­ring in Adi­das zorgt voor een koers­sprong van 3,5 pro­cent van het aan­deel van de sport­ar­ti­ke­len­fa­bri­kant tot 74,1 euro. GBL blijft na­ge­noeg sta­biel rond 75 euro. GBL maakt zijn re­sul­ta­ten don­der­dag­avond nabeurs be­kend. (Belga/BO)