Daar werd vorige week bekend dat de inflatie is opgelopen tot maar liefst 3,7% in december. Elders in Europa is er minder reden voor zorg. Belangrijk is dat de lonen gezien de nog altijd relatief hoge werkloosheid nog maar beperkt stijgen.

Inflatie wordt volgens Theodoor Gilissen Bankiers pas echt een probleem als er een loonprijsspiraal optreedt. Zover is het nog niet.

Daar werd vorige week bekend dat de inflatie is opgelopen tot maar liefst 3,7% in december. Elders in Europa is er minder reden voor zorg. Belangrijk is dat de lonen gezien de nog altijd relatief hoge werkloosheid nog maar beperkt stijgen. Inflatie wordt volgens Theodoor Gilissen Bankiers pas echt een probleem als er een loonprijsspiraal optreedt. Zover is het nog niet.