In alle drie de Business Areas was sprake van een omzetgroei met dubbele cijfers, gestimuleerd door de aanhoudende kracht van de onderneming in opkomende markten en vraagherstel in de volwassen markten.

Grondstofprijzen stegen aanzienlijk. Om het effect hiervan te beperken wordt voortdurend actie ondernomen op het gebied van prijsbeleid en kostenreducties en AkzoNobel is ervan overtuigd dat deze stijgingen kunnen worden gecompenseerd.

De EBITDA verbeterde met 10 procent tot €437 miljoen, en de algehele EBITDA-marges in het 1e kwartaal daalden licht in vergelijking met 2010, veroorzaakt door het na-ijleffect van acties voor prijsbeleid en margebeheer om prijsstijgingen van grondstoffen te compenseren.

Doordat compenserende maatregelen effect kregen, nam de EBITDA-marge vanaf het 4e kwartaal 2010 toe van 10,4 procent tot 11,6 procent. De onderneming kent een seizoeneffect, in zoverre dat omzet en winstgevendheid het laagst zijn in het vierde en het eerste kwartaal.

In alle drie de Business Areas was sprake van een omzetgroei met dubbele cijfers, gestimuleerd door de aanhoudende kracht van de onderneming in opkomende markten en vraagherstel in de volwassen markten. Grondstofprijzen stegen aanzienlijk. Om het effect hiervan te beperken wordt voortdurend actie ondernomen op het gebied van prijsbeleid en kostenreducties en AkzoNobel is ervan overtuigd dat deze stijgingen kunnen worden gecompenseerd. De EBITDA verbeterde met 10 procent tot €437 miljoen, en de algehele EBITDA-marges in het 1e kwartaal daalden licht in vergelijking met 2010, veroorzaakt door het na-ijleffect van acties voor prijsbeleid en margebeheer om prijsstijgingen van grondstoffen te compenseren. Doordat compenserende maatregelen effect kregen, nam de EBITDA-marge vanaf het 4e kwartaal 2010 toe van 10,4 procent tot 11,6 procent. De onderneming kent een seizoeneffect, in zoverre dat omzet en winstgevendheid het laagst zijn in het vierde en het eerste kwartaal.