LII Europe runt een aantal chlooractiviteiten voor meerdere afnemers op het Hoechst Industrial Park bij Frankfurt. Naast deze hoofdactiviteiten met betrekking tot chloor heeft de onderneming ook een fabriek voor gechloreerde koolwaterstof naast faciliteiten voor calciumchloride en natronloog granulaat.

"Zodra zich interessante investeringsmogelijkheden voordoen, zullen wij deze altijd in overweging nemen en deze overeenkomst vormt een goede strategische match met onze eigen chemische activiteiten", aldus Rob Frohn, lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel verantwoordelijk voor Specialty Chemicals.

"Door deze overeenkomst zal onze positie in de markt voor natronloog in Europa aanzienlijk verbeteren en kunnen wij operationele synergieën realiseren met onze andere twee fabrieken van Industrial Chemicals in Duitsland."

De overeenkomst, waarvoor nog goedkeuring nodig is van de relevante instanties, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 haar beslag krijgen.

LII Europe runt een aantal chlooractiviteiten voor meerdere afnemers op het Hoechst Industrial Park bij Frankfurt. Naast deze hoofdactiviteiten met betrekking tot chloor heeft de onderneming ook een fabriek voor gechloreerde koolwaterstof naast faciliteiten voor calciumchloride en natronloog granulaat."Zodra zich interessante investeringsmogelijkheden voordoen, zullen wij deze altijd in overweging nemen en deze overeenkomst vormt een goede strategische match met onze eigen chemische activiteiten", aldus Rob Frohn, lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel verantwoordelijk voor Specialty Chemicals. "Door deze overeenkomst zal onze positie in de markt voor natronloog in Europa aanzienlijk verbeteren en kunnen wij operationele synergieën realiseren met onze andere twee fabrieken van Industrial Chemicals in Duitsland."De overeenkomst, waarvoor nog goedkeuring nodig is van de relevante instanties, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 haar beslag krijgen.