• Value-ambities voor de middellange termijn - versnelde groei

§ Omzetstijging naar € 20 miljard

§ Jaarlijkse EBITDA verhoging, handhaving marge van 13 tot 15 procent*

§ Jaarlijkse verlaging van operationeel werkkapitaal (OWC) als % van omzet met 0,5 procent naar 12 procent

§ Stabiel tot stijgend dividend

• Values-ambities voor de middellange termijn - duurzame groei

§ Veiligheidsniveaus in bovenste kwartiel van peer group

§ Top drie Dow Jones Sustainability Indexes

§ Bovenste kwartiel van peer group qua diversteit, employee engagement en talentontwikkeling

§ Bovenste kwartiel peer group eco-efficiency verbeteringen

Absolute winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie, vóór incidentele posten blijft hét streefdoel.

• Value-ambities voor de middellange termijn - versnelde groei § Omzetstijging naar € 20 miljard § Jaarlijkse EBITDA verhoging, handhaving marge van 13 tot 15 procent* § Jaarlijkse verlaging van operationeel werkkapitaal (OWC) als % van omzet met 0,5 procent naar 12 procent § Stabiel tot stijgend dividend • Values-ambities voor de middellange termijn - duurzame groei § Veiligheidsniveaus in bovenste kwartiel van peer group § Top drie Dow Jones Sustainability Indexes § Bovenste kwartiel van peer group qua diversteit, employee engagement en talentontwikkeling § Bovenste kwartiel peer group eco-efficiency verbeteringen Absolute winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie, vóór incidentele posten blijft hét streefdoel.