De omzetgroei werd gerealiseerd door een volumestijging van 6 procent in alle drie de Business Areas dankzij herstel van de vraag, met name in de groeimarkten.

In het vierde kwartaal stegen de volumes met 3 procent, verbeterden de prijzen met 4 procent en nam de EBITDA met 3 procent toe tot €377 miljoen. De totale nettowinst bedroeg €162 miljoen.

De grondstofprijzen stegen in 2010, vooral in de tweede helft van het jaar. De onderneming verwacht in 2011 een verdere toename van de prijzen.

Er wordt voortdurend actie ondernomen op het gebied van prijsbeleid en kostenbesparingen en AkzoNobel heeft er vertrouwen in dat deze stijgingen in 2011 kunnen worden gecompenseerd.

De netto schuld daalde van €1.744 miljoen eind 2009 tot €936 miljoen eind 2010, voornamelijk door de verkoop van National Starch, die €1 miljard opleverde.

Net cash uit operationele activiteiten bedroeg €519 miljoen (2009: €1.220 miljoen), vanwege investeringen in werkkapitaal ten behoeve van groei en hogere herstructureringskosten in 2010.

In september 2010 kondigde AkzoNobel een vereenvoudigd dividendbeleid aan, waarbij werd verklaard dat wordt gestreefd naar betaling van een stabiel tot stijgend dividend.

Conform dit beleid stelt AkzoNobel een slotdividend voor van €1,08. Dit brengt het totale dividend voor 2010 op €1,40, een stijging van 4 procent ten opzichte van €1,35 in 2009.

Wat de vooruitzichten betreft: de doelstelling is meer dan 5 procent groei van omzet en EBITDA in 2011, in lijn met de strategische ambities.

De omzetgroei werd gerealiseerd door een volumestijging van 6 procent in alle drie de Business Areas dankzij herstel van de vraag, met name in de groeimarkten. In het vierde kwartaal stegen de volumes met 3 procent, verbeterden de prijzen met 4 procent en nam de EBITDA met 3 procent toe tot €377 miljoen. De totale nettowinst bedroeg €162 miljoen. De grondstofprijzen stegen in 2010, vooral in de tweede helft van het jaar. De onderneming verwacht in 2011 een verdere toename van de prijzen. Er wordt voortdurend actie ondernomen op het gebied van prijsbeleid en kostenbesparingen en AkzoNobel heeft er vertrouwen in dat deze stijgingen in 2011 kunnen worden gecompenseerd. De netto schuld daalde van €1.744 miljoen eind 2009 tot €936 miljoen eind 2010, voornamelijk door de verkoop van National Starch, die €1 miljard opleverde. Net cash uit operationele activiteiten bedroeg €519 miljoen (2009: €1.220 miljoen), vanwege investeringen in werkkapitaal ten behoeve van groei en hogere herstructureringskosten in 2010. In september 2010 kondigde AkzoNobel een vereenvoudigd dividendbeleid aan, waarbij werd verklaard dat wordt gestreefd naar betaling van een stabiel tot stijgend dividend. Conform dit beleid stelt AkzoNobel een slotdividend voor van €1,08. Dit brengt het totale dividend voor 2010 op €1,40, een stijging van 4 procent ten opzichte van €1,35 in 2009. Wat de vooruitzichten betreft: de doelstelling is meer dan 5 procent groei van omzet en EBITDA in 2011, in lijn met de strategische ambities.