-Omzet met 13 procent gedaald tot €3.272 miljoen

-Duidelijke lagere afzet bij alle drie de bedrijfssegmenten, in alle geografische regio's

-Enige stabilisering van marktomstandigheden in maart

-EBITDA-marge 9,0 procent, EBITDA 33 procent lager op €296 miljoen

-Nettoverlies €7 miljoen

-Herfinanciering voltooid - obligatie-emissies van €750 miljoen in maart en £250 miljoen in april - sterke balans

-Continue managementaandacht voor klanten, kosten en cash

-Herstructurering- en synergieprogramma's op schema

-Omzet met 13 procent gedaald tot €3.272 miljoen -Duidelijke lagere afzet bij alle drie de bedrijfssegmenten, in alle geografische regio's -Enige stabilisering van marktomstandigheden in maart -EBITDA-marge 9,0 procent, EBITDA 33 procent lager op €296 miljoen -Nettoverlies €7 miljoen -Herfinanciering voltooid - obligatie-emissies van €750 miljoen in maart en £250 miljoen in april - sterke balans -Continue managementaandacht voor klanten, kosten en cash -Herstructurering- en synergieprogramma's op schema