Daarnaast heeft het bedrijf in Specialty Chemicals sterke marktposities. Op korte termijn is het resultaat

in de verfsector volgens Theodoor Gilissen Bankiers onderhevig aan de algemene marktontwikkelingen vooral in de

consumentensector in Europa.

De impairment (non-cash) nu hiervoor van Eur2,5 mrd betreft 30% van het totaal van goodwill en intangibles op de balans en vermindert de boekwaarde per aandeel van Eur 41 naar ruim Eur 30. Daarnaast zullen nog reorganisatiemaatregelen plaatsvinden.

.... de lange termijn zich aandient

De omzetverdeling over Europa van 38%, Verenigde Staten 20% en opkomende landen 42% geeft de op termijn noodzakelijke versterking van de relatieve posities in de Verenigde Staten en Azië aan.

De omzetten van de productgroepen lopen niet ver uit elkaar met 33% ,34% en 33% van de totale omzet. Bij de bedrijfsresultaten echter valt volgens Theodoor Gilissen Bankiers de lage marge van 3,4% van Decorative Paints op tegenover de 10,6% van Performance Coatings en 11,1% van Specialty Chemicals.

De daling van de TiO2 inkoopkosten en de getroffen reorganisatiemaatregelen zullen vanaf '13 en'14 de marges in Decorative Paints verbeteren.

.... waarbij de (uitgangs) positie wereldwijd sterk is

De sterke marktposities wereldwijd zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers het bedrijf in staat stellen verder marktaandeel te winnen.

Daarnaast biedt de ruime jaarlijkse operationele kasstroom, naar de schatting van Theodoor Gilissen Bankiers Eur 1,5 mrd per jaar over enkele jaren, voldoende ruimte voor overnames en investeringen.

De financiele positie is gezond bij een verwachte nettoschuld in de komende jaren ongeveer gelijk aan de jaarwinst plus

afschrijvingen(ebitda). Theodoor Gilissen Bankiers wacht met vertrouwen de toekomstige ontwikkeling af.

Daarnaast heeft het bedrijf in Specialty Chemicals sterke marktposities. Op korte termijn is het resultaat in de verfsector volgens Theodoor Gilissen Bankiers onderhevig aan de algemene marktontwikkelingen vooral in de consumentensector in Europa. De impairment (non-cash) nu hiervoor van Eur2,5 mrd betreft 30% van het totaal van goodwill en intangibles op de balans en vermindert de boekwaarde per aandeel van Eur 41 naar ruim Eur 30. Daarnaast zullen nog reorganisatiemaatregelen plaatsvinden. .... de lange termijn zich aandient De omzetverdeling over Europa van 38%, Verenigde Staten 20% en opkomende landen 42% geeft de op termijn noodzakelijke versterking van de relatieve posities in de Verenigde Staten en Azië aan. De omzetten van de productgroepen lopen niet ver uit elkaar met 33% ,34% en 33% van de totale omzet. Bij de bedrijfsresultaten echter valt volgens Theodoor Gilissen Bankiers de lage marge van 3,4% van Decorative Paints op tegenover de 10,6% van Performance Coatings en 11,1% van Specialty Chemicals. De daling van de TiO2 inkoopkosten en de getroffen reorganisatiemaatregelen zullen vanaf '13 en'14 de marges in Decorative Paints verbeteren. .... waarbij de (uitgangs) positie wereldwijd sterk is De sterke marktposities wereldwijd zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers het bedrijf in staat stellen verder marktaandeel te winnen. Daarnaast biedt de ruime jaarlijkse operationele kasstroom, naar de schatting van Theodoor Gilissen Bankiers Eur 1,5 mrd per jaar over enkele jaren, voldoende ruimte voor overnames en investeringen. De financiele positie is gezond bij een verwachte nettoschuld in de komende jaren ongeveer gelijk aan de jaarwinst plus afschrijvingen(ebitda). Theodoor Gilissen Bankiers wacht met vertrouwen de toekomstige ontwikkeling af.