-Totale omzet 2008 in constante valuta's 6 procent hoger (gerapporteerd: 1 procent)

-EBITDA over 2008 vóór incidentele posten en National Starch, in constante valuta's, overeenkomstig indicatie

-Groeivertraging 4e kwartaal duidelijk bij alle drie bedrijfssegmenten, in alle geografische regio's, waarbij EBITDA 12 procent lager is in constante valuta's (gerapporteerd: 17 procent)

-Bijzondere waardevermindering van ICI's immateriële vaste activa van

€1,2 miljard na belasting en incidentele posten van €0,6 miljard in het 4e kwartaal leidt tot een verlies over het hele jaar van €1,1 miljard; heeft geen invloed op liquide middelenpositie

-Herstructurering ingrijpender en sneller

-Dividendniveau van €1,80 uit 2007 gehandhaafd

-Balans is sterk, voorzichtigheid geboden, aandeleninkoopprogramma niet voltooid

-Fundament van AkzoNobel blijft solide

-Totale omzet 2008 in constante valuta's 6 procent hoger (gerapporteerd: 1 procent) -EBITDA over 2008 vóór incidentele posten en National Starch, in constante valuta's, overeenkomstig indicatie -Groeivertraging 4e kwartaal duidelijk bij alle drie bedrijfssegmenten, in alle geografische regio's, waarbij EBITDA 12 procent lager is in constante valuta's (gerapporteerd: 17 procent) -Bijzondere waardevermindering van ICI's immateriële vaste activa van €1,2 miljard na belasting en incidentele posten van €0,6 miljard in het 4e kwartaal leidt tot een verlies over het hele jaar van €1,1 miljard; heeft geen invloed op liquide middelenpositie -Herstructurering ingrijpender en sneller -Dividendniveau van €1,80 uit 2007 gehandhaafd -Balans is sterk, voorzichtigheid geboden, aandeleninkoopprogramma niet voltooid -Fundament van AkzoNobel blijft solide