Details moeten nog worden uitgewerkt. Wat zijn nu de positieve factoren? Positief zijn de EFSF verhoging: via garanties en mogelijke steun van het IMF wordt voor het steunfonds meer ruimte gecreëerd om verdere verspreiding van de landenrisico's te voorkomen.

Ook de hulp aan Griekenland door 50% van de private schulden af te waarderen is weer meer dan in juli werd overeengekomen. De geëiste versterking van de bankensector en daarmee onderkenning van de problemen is voor de langere termijn een verbetering.

Verder krijgt Griekenland meer steun, zal Italië hervormen en zal voorkomen worden dat uitkeringen op CDS-contracten moeten worden uitgekeerd.

Details moeten nog worden uitgewerkt. Wat zijn nu de positieve factoren? Positief zijn de EFSF verhoging: via garanties en mogelijke steun van het IMF wordt voor het steunfonds meer ruimte gecreëerd om verdere verspreiding van de landenrisico's te voorkomen. Ook de hulp aan Griekenland door 50% van de private schulden af te waarderen is weer meer dan in juli werd overeengekomen. De geëiste versterking van de bankensector en daarmee onderkenning van de problemen is voor de langere termijn een verbetering. Verder krijgt Griekenland meer steun, zal Italië hervormen en zal voorkomen worden dat uitkeringen op CDS-contracten moeten worden uitgekeerd.