De koopprijs is aan de bovenkant van de verwachte range en bedraagt een Enterprise Value van 37%, iets boven Ahold 's eigen waardering.

De participatie opbrengst van de afgelopen jaren varieert van ruim Eur 100 mln tot Eur 58 mln (beïnvloed door incidentele fiscale baten/lasten).

De afwikkeling wordt verwacht midden van dit jaar. Na deze verkoop is de nettoschuldpositie van het bedrijf lager dan 5% van het balanstotaal.

De boekwinst op de verkoop bedraagt ongeveer Eur 1,5 mrd en is vrij van directe belastingheffing De rating van Theodoor Gilissen Bankiers op Ahold is kopen.

De koopprijs is aan de bovenkant van de verwachte range en bedraagt een Enterprise Value van 37%, iets boven Ahold 's eigen waardering. De participatie opbrengst van de afgelopen jaren varieert van ruim Eur 100 mln tot Eur 58 mln (beïnvloed door incidentele fiscale baten/lasten). De afwikkeling wordt verwacht midden van dit jaar. Na deze verkoop is de nettoschuldpositie van het bedrijf lager dan 5% van het balanstotaal. De boekwinst op de verkoop bedraagt ongeveer Eur 1,5 mrd en is vrij van directe belastingheffing De rating van Theodoor Gilissen Bankiers op Ahold is kopen.