De onderliggende vierdekwartaalsresultaten van Ahold zijn solide. Het operationele resultaat kwam uit op EUR 355 miljoen, waar EUR 348 miljoen werd verwacht.

Onder de streep hield de grootgrutter door afboekingen, een reorganisatielast en hogere pensioenlasten EUR 156 miljoen over, minder dan verwacht.

In de laatste drie maanden van 2012 moest het bedrijf EUR 121 miljoen storten aan het Amerikaanse pensioenfonds. Ook is fors afgeschreven op de ontwikkeling van software. Ahold blijft voorzichtig over het huidige boekjaar.

Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland zijn de onderliggende resultaten van Ahold solide. Het voorgestelde dividend van EUR 0,44 per aandeel is in lijn met de verwachtingen van ABN Amro.

De analisten van de bank hadden niet verwacht dat het bedrijf voor een half miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen, maar zien het als een normale gang van zaken.

Als halverwege het jaar de verkoop van ICA een feit is, zou Ahold kunnen en moeten aankondigen voor EUR 2 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

De eenmalige items zijn een domper, maar de kas hoeft er niet voor te worden aangesproken. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

De onderliggende vierdekwartaalsresultaten van Ahold zijn solide. Het operationele resultaat kwam uit op EUR 355 miljoen, waar EUR 348 miljoen werd verwacht. Onder de streep hield de grootgrutter door afboekingen, een reorganisatielast en hogere pensioenlasten EUR 156 miljoen over, minder dan verwacht. In de laatste drie maanden van 2012 moest het bedrijf EUR 121 miljoen storten aan het Amerikaanse pensioenfonds. Ook is fors afgeschreven op de ontwikkeling van software. Ahold blijft voorzichtig over het huidige boekjaar. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland zijn de onderliggende resultaten van Ahold solide. Het voorgestelde dividend van EUR 0,44 per aandeel is in lijn met de verwachtingen van ABN Amro. De analisten van de bank hadden niet verwacht dat het bedrijf voor een half miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen, maar zien het als een normale gang van zaken. Als halverwege het jaar de verkoop van ICA een feit is, zou Ahold kunnen en moeten aankondigen voor EUR 2 miljard aan eigen aandelen in te kopen. De eenmalige items zijn een domper, maar de kas hoeft er niet voor te worden aangesproken. Het koopadvies blijft gehandhaafd.