De winstgevendheid op de Nederlandse thuismarkt viel enigszins tegen; voor het overige menen de analisten van ABN Amro dat Ahold solide prestaties heeft neergezet in het afgelopen kwartaal. Het houdadvies blijft van kracht.

Ahold zag de netto omzet in het tweede kwartaal uitkomen op EUR 7,692 miljard versus een consensusverwachting van EUR 7,666 miljard.

De onderliggende operationele winst bedroeg EUR 327 miljoen (consensusverwachting: EUR 331 miljoen). De netto winst kwam iets hoger uit dan analisten hadden becijferd: EUR 248 miljoen versus een verwachte winst van EUR 239 miljoen.

Sterke onderliggende winstgevendheid

Ahold rapporteerde een sterke onderliggende winstgevendheid (voor rente en belastingen) in de VS. In Europa (exclusief Nederland) kwam de winstgevendheid overeen met de marktverwachting.

Op de Nederlandse thuismarkt presteerde Ahold echter minder goed dan verwacht: de onderliggende winst kwam lager uit dan geprognosticeerd, onder meer vanwege prijsinvesteringen en een onsuccesvolle campagne rond het Europees Kampioenschap Voetbal.

De prestaties in Nederland buiten beschouwing latend, heeft Ahold in het afgelopen kwartaal solide gepresteerd. Op de geplande analistenbijeenkomst zal het management van Ahold dienen aan te geven in hoeverre de winstdruk op de Nederlandse thuismarkt een tijdelijk of structureel probleem betreft. ABN Amro volgt het aandeel Ahold met een houdadvies.

De winstgevendheid op de Nederlandse thuismarkt viel enigszins tegen; voor het overige menen de analisten van ABN Amro dat Ahold solide prestaties heeft neergezet in het afgelopen kwartaal. Het houdadvies blijft van kracht. Ahold zag de netto omzet in het tweede kwartaal uitkomen op EUR 7,692 miljard versus een consensusverwachting van EUR 7,666 miljard. De onderliggende operationele winst bedroeg EUR 327 miljoen (consensusverwachting: EUR 331 miljoen). De netto winst kwam iets hoger uit dan analisten hadden becijferd: EUR 248 miljoen versus een verwachte winst van EUR 239 miljoen. Sterke onderliggende winstgevendheid Ahold rapporteerde een sterke onderliggende winstgevendheid (voor rente en belastingen) in de VS. In Europa (exclusief Nederland) kwam de winstgevendheid overeen met de marktverwachting. Op de Nederlandse thuismarkt presteerde Ahold echter minder goed dan verwacht: de onderliggende winst kwam lager uit dan geprognosticeerd, onder meer vanwege prijsinvesteringen en een onsuccesvolle campagne rond het Europees Kampioenschap Voetbal. De prestaties in Nederland buiten beschouwing latend, heeft Ahold in het afgelopen kwartaal solide gepresteerd. Op de geplande analistenbijeenkomst zal het management van Ahold dienen aan te geven in hoeverre de winstdruk op de Nederlandse thuismarkt een tijdelijk of structureel probleem betreft. ABN Amro volgt het aandeel Ahold met een houdadvies.