De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 en tot vaststelling van het dividend over 2012 op € 0,44 per gewoon aandeel, betaalbaar op 2 mei 2013.

De aandeelhouders stemden verder in met alle voorstellen op de agenda, in het bijzonder:

- de benoeming van de heer J.H.M. Hommen tot lid van de Raad van Commissarissen, per 1 oktober 2013;

- de herbenoeming van de heer D.C. Doijer tot lid van de Raad van Commissarissen;

De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 en tot vaststelling van het dividend over 2012 op € 0,44 per gewoon aandeel, betaalbaar op 2 mei 2013. De aandeelhouders stemden verder in met alle voorstellen op de agenda, in het bijzonder: - de benoeming van de heer J.H.M. Hommen tot lid van de Raad van Commissarissen, per 1 oktober 2013; - de herbenoeming van de heer D.C. Doijer tot lid van de Raad van Commissarissen;