Cash: Momenteel maken we de zwaarste economische crisis mee sinds de jaren 1930. Hoe beoordeelt u deze crisis?

Jo Cornu: We bevinden ons inderdaad in de zwaarste crisis sinds mensengeheugnis die in drie golven op de wereld is afgekomen. De eerste golf is die van de kredietcrisis. Er waren problemen met een aantal financiële instrumenten die nog versterkt worden door de IFRS boekhoudmethode. Zonder IFRS zou de crisis er ook zijn gekomen, maar minder sterk. Ik zie wel een aantal paradoxen. De banken geven leningen aan de bedrijven en het afschrijvingspercentage hierop ligt niet hoger dan 1%. De obligatiefondsen noteren met een discount van 25%. Dat suggereert dat een kwart van de leningen niet zal worden terugbetaald. De CDO's noteren gemiddeld tegen minder dan 50% van hun nominale waarde. We hebben dus drie waarderingsmodellen die over hetzelfde gaan, maar die tot grote verschillen aanleiding geven. Wie heeft gelijk? Als het percentage bedrijven dat in gebreke blijft leningen terug te betalen slechts 1% bedraagt, hebben we geen probleem. Is dat 50%, dan hebben we het laatste nog niet gezien. In tweede instantie is de reële economie sterk beginnen te lijden onder de kredietcrisis. Bij de derde golf die we nu meemaken is de twijfel toegeslagen bij de consumenten. Ze weten niet wat er gaat gebeuren en daarom beperken ze hun uitgaven. In de Verenigde Staten stelt men vast dat een negatieve spaarquote van 2% is omgeslagen naar een spaarquote van 5%, maar dat heeft wel als gevolg dat er 7% minder geld wordt uitgegeven.

Cash: Wanneer ziet u het einde van de crisis?

Jo Cornu: Een eerste voorwaarde is dat de beschikbaarheid van kredieten weer toeneemt. Ik wijs in dat verband naar de maatregelen die de Amerikaanse overheid al nam. Een tweede factor is het consumentenvertrouwen dat wordt beïnvloed door externe factoren. Het is echter een objectief gegeven dat wanneer de mensen meer gespaard hebben, ze na verloop van tijd meer beginnen uit te geven. Dit fenomeen zal zes maanden tot een jaar duren, al is een juiste timing moeilijk te voorspellen. Het verwachtingspatroon van de mensen is zeer slecht geworden, maar als er in de VS een verandering is, kan dat snel verbeteren. Vergeet niet dat we begin 2008 nog een periode van een sterke economische groei kenden. Op een tijdspanne van zes maanden zijn we van de hemel naar de hel gegaan.

Cash: Agfa-Gevaert wordt door een bepaalde pers systematisch in een slecht daglicht gesteld. Hoe gaat u daarmee om?

Jo Cornu: Een gedeelte van de pers zoekt sensatie, want slecht nieuws valt nu eenmaal beter te verkopen dan goed nieuws. Daar kunnen wij niets aan doen. Voor mij telt maar een ding en dat is hoe de klanten over ons denken. We trachten in het belang van de aandeelhouders ons bedrijf zou goed mogelijk te runnen. In De Tijd werden een aantal verhalen gepubliceerd die een zeer negatief beeld schetsten van Agfa-Gevaert en vooral dan de divisie Health Care. Dat kon tot negatieve reactie van de directeurs van ziekenhuizen leiden. Daarom heb ik zo fel gereageerd. Ik verwacht immers dat de pers objectief is.

De volledige tekst van dit interview met CEO Jo Cornu kunt u lezen in Trends Cash nummer 13 van 26 maart 2009

Etienne Langerwerf

Cash: Momenteel maken we de zwaarste economische crisis mee sinds de jaren 1930. Hoe beoordeelt u deze crisis? Jo Cornu: We bevinden ons inderdaad in de zwaarste crisis sinds mensengeheugnis die in drie golven op de wereld is afgekomen. De eerste golf is die van de kredietcrisis. Er waren problemen met een aantal financiële instrumenten die nog versterkt worden door de IFRS boekhoudmethode. Zonder IFRS zou de crisis er ook zijn gekomen, maar minder sterk. Ik zie wel een aantal paradoxen. De banken geven leningen aan de bedrijven en het afschrijvingspercentage hierop ligt niet hoger dan 1%. De obligatiefondsen noteren met een discount van 25%. Dat suggereert dat een kwart van de leningen niet zal worden terugbetaald. De CDO's noteren gemiddeld tegen minder dan 50% van hun nominale waarde. We hebben dus drie waarderingsmodellen die over hetzelfde gaan, maar die tot grote verschillen aanleiding geven. Wie heeft gelijk? Als het percentage bedrijven dat in gebreke blijft leningen terug te betalen slechts 1% bedraagt, hebben we geen probleem. Is dat 50%, dan hebben we het laatste nog niet gezien. In tweede instantie is de reële economie sterk beginnen te lijden onder de kredietcrisis. Bij de derde golf die we nu meemaken is de twijfel toegeslagen bij de consumenten. Ze weten niet wat er gaat gebeuren en daarom beperken ze hun uitgaven. In de Verenigde Staten stelt men vast dat een negatieve spaarquote van 2% is omgeslagen naar een spaarquote van 5%, maar dat heeft wel als gevolg dat er 7% minder geld wordt uitgegeven.Cash: Wanneer ziet u het einde van de crisis? Jo Cornu: Een eerste voorwaarde is dat de beschikbaarheid van kredieten weer toeneemt. Ik wijs in dat verband naar de maatregelen die de Amerikaanse overheid al nam. Een tweede factor is het consumentenvertrouwen dat wordt beïnvloed door externe factoren. Het is echter een objectief gegeven dat wanneer de mensen meer gespaard hebben, ze na verloop van tijd meer beginnen uit te geven. Dit fenomeen zal zes maanden tot een jaar duren, al is een juiste timing moeilijk te voorspellen. Het verwachtingspatroon van de mensen is zeer slecht geworden, maar als er in de VS een verandering is, kan dat snel verbeteren. Vergeet niet dat we begin 2008 nog een periode van een sterke economische groei kenden. Op een tijdspanne van zes maanden zijn we van de hemel naar de hel gegaan.Cash: Agfa-Gevaert wordt door een bepaalde pers systematisch in een slecht daglicht gesteld. Hoe gaat u daarmee om? Jo Cornu: Een gedeelte van de pers zoekt sensatie, want slecht nieuws valt nu eenmaal beter te verkopen dan goed nieuws. Daar kunnen wij niets aan doen. Voor mij telt maar een ding en dat is hoe de klanten over ons denken. We trachten in het belang van de aandeelhouders ons bedrijf zou goed mogelijk te runnen. In De Tijd werden een aantal verhalen gepubliceerd die een zeer negatief beeld schetsten van Agfa-Gevaert en vooral dan de divisie Health Care. Dat kon tot negatieve reactie van de directeurs van ziekenhuizen leiden. Daarom heb ik zo fel gereageerd. Ik verwacht immers dat de pers objectief is. De volledige tekst van dit interview met CEO Jo Cornu kunt u lezen in Trends Cash nummer 13 van 26 maart 2009 Etienne Langerwerf