• Groepsomzet beïnvloed door sterke wisselkoerseffecten, de rationalisatie van de productportfolio, de zwakke conjunctuur en de achteruitgang van de analoge businesses

• Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge

• Recurrente EBIT bedroeg 26 miljoen euro

• Nettoresultaat bedroeg min 6 miljoen euro

• Verbetering werkkapitaal droeg bij aan de sterke bedrijfskasstroom en aan de vermindering van de nettoschuld

• Groepsomzet beïnvloed door sterke wisselkoerseffecten, de rationalisatie van de productportfolio, de zwakke conjunctuur en de achteruitgang van de analoge businesses • Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge • Recurrente EBIT bedroeg 26 miljoen euro • Nettoresultaat bedroeg min 6 miljoen euro • Verbetering werkkapitaal droeg bij aan de sterke bedrijfskasstroom en aan de vermindering van de nettoschuld